Povratak na seriju F
Zaštita i sigurnost

Kombinovana sigurnosna ivica i svetlosna barijera su ono što odlikuje ova vrata. Ako ivica sigurnosnog kontakta naiđe na prepreku u radu, krila vrata se zaustavljaju i odmah se vraćaju u otvoreni položaj, a rad se automatski vraća na vremenski ograničeno kašnjenje. Da bi se optimizovala sigurnost, svetlosne barijere su integrisane u bočne okvire, odmaknute od linije zatvaranja vrata. Kao dodatna bezbednosna opcija, na vertikalnom ramu se može montirati svetlosna zavesa koja prati područje ispred linije zatvaranja do visine od 1.755mm. Svetlosna zavesa i dalje sprečava da sistem vrata funkcioniše kada se otkrije prepreka u okviru.

Sada još bolja

Uvođenjem ovog tipa vrata vodi se novi temeljni razvoj, a vratna ploča se sastori od termički odvojenog okvira od čeličnih profila u kombinaciji sa EFA-THERM® lamelama, debljine 40mm. S obzirom na konfiguraciju materijala koji se koristi, postignut je potpuno novi standard u terminalnim karakteristikama za sklapanje vrata, ispunjavajući čak i najveće zahteve za obnovu ili novogradnju. Zahvaljujući jedinstvenom profilu uokvirivanja, lamele mogu brzo i lako da se menjaju.

Kontaktirajte nas
Za upite nam se možete javiti klikom na link.